HODOWLA BYDŁA SIMENTALSKIEGO W AUSTRII

Richard Pichler

Populacja i poziom wydajności

Hodowla bydła simentalskiego posiada w Austrii duże znaczenie ekonomiczne. Dwukierunkowe użytkowanie bydła simentalskiego z wybitną wydajnością mięsną i mleczną stanowi solidną podstawę dla gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła.

W całej populacji 2 000 000 sztuk, udział bydła simentalskiego wynosi stabilne 80%. W księgach stadnych bydła simentalskiego zarejestrowanych jest 17 088 gospodarstw posiadających 259 102 krowy mleczne i 700 gospodarstw posiadających 5310 krów matek.

11 Związków Hodowlanych Bydła Simentalskiego - które tworzą Wspólnotę Austriackich Związków Hodowców Bydła Simentalskiego (AGÖF) - wspomaga zrzeszone gospodarstwa w pracy hodowlanej oraz ofercie rynkowej.

Wydajność mleczna - wyniki wydajności za rok 2007

Wydajność mięsna - badanie wydajności mięsa w 2007 roku

 

Cel i program hodowlany

W hodowli austriackiego, dwukierunkowo użytkowanego bydła simentalskiego cel definiowany jest zgodnie z niemiecką hodowlą bydła tej rasy, poprzez ekonomiczną całkowitą wartość hodowlaną w proporcjach - mleko : mięso : cechy funkcjonalne, które wynoszą 38 : 16 : 46. Uwzględniając wartości ekonomiczne można oczekiwać postępu hodowlanego dla proporcji - mleko : mięso : cechy funkcjonalne, które będą wynosić 81 : 9 : 10. Ekonomiczny aspekt zbiorczej wartości hodowlanej

 

W celu hodowlanym wysoką wagę przykłada się do cech exterieru, w tym do: kalibru, umięśnienia, fundamentu, wymienia. Ocena exterieru przeprowadzana jest według 9-punktowego systemu opisowego dla bydła simentalskiego przyjętego w Unii Europejskiej. Fachowcy związkowi opisują proporcjonalnie dla Każdego ocenianego zwierzęcia jego pierwszych 30-50 córek. Wszystkie wyniki ujmowane są w ocenie hodowlanej.

Program hodowlany SIMENTAL (FLECKVIEH) AUSTRIA

Program hodowlany SIMENTAL (FLECKVIEH) AUSTRIA prowadzony jest konsekwentnie na bazie 1520 wyselekcjonowanych matek buhajów. Łączone są one z najlepszymi teżtowanymi ojcami z europejskich list rankingowych. W roku 2007 do hodowli użyto 19 najlepszych, pochodzących z Niemiec i Austrii reproduktorów z całkowitą oceną hodowlaną (GZW) 128,6 pkt.

W roku 2007 do hodowli włączono 35 pozytywnie ocenionych reproduktorów z wynikiem 122,6 pkt. w całkowitej ocenie hodowlanej (GZW). Płodność u bydła simentalskiego w Austrii wynosi 95,7%.

Ocena potomstwa i wartość hodowlana

Niegdyś czterokrotna, a od roku 2008 trzykrotna ocena hodowlana odbywa się wspólnie z Niemcami dla wszystkich cech, a przy pojedynczych cechach także razem z Włochami, Węgrami oraz Czechami. Dane dotyczące pochodzenia oraz ocena potomstwa dają podstawowe wielkości potrzebne do oceny hodowlanej według przykładu teżtowego. Dla oceny mlecznej oraz liczby komórek wykazywane są wartości hodowlane Interbull, pozostałe cechy oceniane są przy zastosowaniu skali krajowej. Przy wyborze buhajów do hodowli krów matek oraz dla gospodarstw produkujących cielęta stosuje się krzyżowaną wartość hodowlaną w proporcjach mięso : cechy funkcjonalne = 70 : 30. Prowadzone są dyskusje nad nową całkowitą wartością hodowlaną dla hodowli bydła simentalskiego w użytkowaniu mięsnym, a więc w hodowli krów matek. Ten kierunek użytkowania w Austrii zwiększył się od początku lat 90. Bydło simentalskie jest tu również najważniejszą rasą rodzimą.

Listy rankingowe dla gospodarstw w hodowli dwukierunkowej oraz mięsnej

Hodowcy oraz związki hodowców wybierają z aktualnych list rankingowych najlepiej pasujące do ich hodowli reproduktory. Listy rankingowe zawierają około 60-70 reproduktorów rasy simentalskiej, które znajdują się w posiadaniu lub współposiadaniu austriackiej stacji nasienia. Oczywiście ich nasienie musi być aktualnie dostępne.

Rynek zbytu 2007 - eksport do 27 krajów

Na 122 aukcjach bydła hodowlanego w 13 miejscach zostało sprzedanych ponad 21 500 sztuk bydła rasy simentalskiej (buhaje, krowy, jałówki, cielęta hodowlane). Dodatkowo, drogą bezpośredniego zbytu w gospodarstwie, sprzedano 11 000 zwierząt hodowlanych. Z oferty aukcyjnej oraz sprzedaży bezpośredniej około 17 000 sztuk bydła hodowlanego skierowano na eksport.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się cielęta rasy simentalskiej do produkcji mięsa cielęcego oraz wołowego. Około 60 000 sztuk znalazło zbyt dzięki pośrednictwu związków hodowlanych. Bardzo wzrósł popyt na nasienie oraz embriony. Rynek zbytu obsługuje 6 stacji inseminacji bydła i przez Genetic Austria prowadzi eksport do 25 krajów świata.

Rok 2007 był szczególnie dobrym rokiem zbytu. Eksport zwiększył się o 10%. Szczególnie dobrze ukształtowały się zyski ze sprzedaży, polepszając się o 5-10%.

Prognoza

Prognozy dla bydła simentalskiego, jako bydła o użytkowości dwukierunkowej są bardzo dobre. Przy zmniejszającej się na świecie liczbie pogłowia bydła, bardzo wzrastającym popycie na rynku mlecznym oraz zmniejszaniu się podaży na mięso perspektywy rysują się ciekawie. Aby cały potencjał programów hodowlanych w optymalizacji postępu hodowlanego mógł być w pełni wykorzystany, niezbędna okazuje się być współpraca zagraniczna. SIMENTAL (FLECKVIEH) AUSTRIA jest do niej gotowa.


Eva AT933182234 (Rumba x Horn)


Toscana AT693975545 (Romel x Herwein)


Sennerin AT740224747 (Ress x Diadem)


Wonne AT458214872 (Merzedes ET x Eremit)


Rorb TA AT643735845 (Romel x Horb)


Malint AT239726145 (Malhax x Renger)

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl