BYDŁO SIMENTALSKIE - RASA SELEKCJONOWANA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Vlastimir Jovanović

Republika Serbii ze stolicą w Belgradzie posiada dwie autonomiczne prowincje: Wojwodinę ze stolicą w Nowym Sadzie oraz Kosowo i Metohiję ze stolicą w Prisztinie.

Podstawowe fakty:

Terytorium: 88,631 km2,

Położenie: Między 41°52' i 46°11' N a 18°06' i 23°01' E,

Ludność: 10 500 000 (1991),

Obszar rolniczy: 5 718 599 ha, w tym: 4 674 622 ha ziemi uprawnej, 1 006 473 ha pastwisk, 37 540 ha stawów rybackich, 2164 ha obszarów siewnych, 64 722 ha nieużytków, 666 702 ha łąk, 86 866 ha lasów.

Serbia położona jest w środkowej części Półwyspu Bałkańskiego na przecięciu najważniejszych dróg łączących Europę z Azją. Należy do środkowoeuropejskiej strefy czasowej. W kraju występuje klimat umiarkowany, kontynentalny. Średnia temperatura waha się od 11 do 12°C. Średnia temperatura stycznia wynosi od -1 do +1°C, średnia temperatura czerwca to 22?23°C. Opady roczne wynoszą średnio 600?800 mm na nizinach i 800?1200 mm w rejonach górskich. Dzięki drogom międzynarodowym i kolejowym Serbia oferuje najkrótsze połączenie z Zachodniej i Środkowej Europy na Bliski Wschód, do Azji i Afryki. Czyni to z Serbii kraj o dużym znaczeniu geopolitycznym. Serbskie rzeki należą do basenów Mórz Czarnego, Adriatyckiego i Egejskiego. Rzeki Dunaj, Sawa i Cisa są żeglowne. Najdłuższą rzeką jest Dunaj (588 km na terytorium Serbii). Północna część Serbii jest w większości nizinna, natomiast części środkowa i południowa to głównie góry i wzniesienia. Granica państwa liczy 2397 km. Kraj graniczy od wschodu z Bułgarią, od północnego-wchodu z Rumunią, od północy z Węgrami, od zachodu z Chorwacją oraz Bośnią i Hercegowiną a od południa z Albanią i Macedonią.

Ludność, język i religia

Większość populacji stanowią Serbowie, istnieje też 37 mniejszości. Wszyscy obywatele Serbii posiadają takie same prawa i obowiązki. Językiem urzędowym jest serbski, a oficjalnym alfabetem cyrylica. Języki i alfabety mniejszości są urzędowe na obszarach zamieszkanych przez te mniejszości. Podstawową religią jest prawosławie, oprócz tego istnieją w Serbii cztery inne religie.

Rolnictwo

Terytorium Serbii obejmuje 8 840 000 ha, z czego 5 734 000 ha stanowią obszary rolne (w tym 4 867 000 ha ziemi uprawnej). 70% terytorium to obszary rolne, 30% przypada na lasy. 43% serbskiego rolnictwa to hodowla zwierząt, 42% - uprawa ziemi, 12% - uprawa owoców i winorośli, pozostała część obejmuje 3%.

W Serbii dominują małe tradycyjne gospodarstwa rodzinne i prywatne. Liczba rolników wynosi 1 305 426 (17,3% populacji Serbii).

Serbia otwarcie wita wszystkich miłośników piękna natury i jest poważnie zaangażowana w ochronę przyrody i rozwój hodowli bydła.

Serbia jest krajem rolniczo-hodowlanym, w którym główną rolę odgrywa hodowla bydła.

Hodowla bydła w Serbii

Obecnie Serbia posiada 1 176 000 sztuk bydła i cielnych jałówek, w tym 697 546 sztuk w Środkowej Serbii. Rasa simentalska stanowi 85%, mieszańce i rasy autochtoniczne 10%, natomiast ok. 5% to czysto rasowe bydło czerwone holsztyńskie i holsztyńsko-fryzyjskie.

Na terenie Wojwodiny znajduje się 103 315 krów i cielnych jałówek. Rasa simentalska stanowi 40%, mieszańce rasy simentalskiej z czerwoną holsztyńskofryzyjską i holsztyńsko-fryzyjską ? 30%, natomiast około 30% to czysto rasowe czerwone bydło holsztyńskie i holsztyńsko-fryzyjskie.

Importowana ze Szwajcarii rasa simentalska istnieje w Serbii od 1871 roku. Największy wzrost populacji bydła w Serbii nastąpił po II wojnie światowej. Zastosowanie technologii sztucznego unasienniania wraz z załoSeniem ośrodka sztucznej inseminacji w Velika Plana w czerwcu 1957 roku znacznie zwiększyło tę populację. Na początku 1991 roku liczba bydła objęta kontrolą użytkowości wynosiła 80 tys., jednak spadła do 20 tys. z powodu sankcji gospodarczych i bombardowania NATO. Pierwsze zrzeszenie hodowców bydła simentalskiego serbscy hodowcy bydła załoSyli w 2002 roku w Velika Plana, kiedy przyjęto program i cele rozwoju rasy simentalskiej (bydła mięsno-mleczne: 50% mięsnego i 50% mlecznego). Zastosowano krycie kontrolowane (60% sztucznego unasienniania i 40% krycia naturalnego) celem zwiększenia płodności i mleczności.

We wrześniu 2003 roku zrzeszenie serbskich hodowców bydła simentalskiego zorganizowało 25. Kongres Europejskiego Zrzeszenia Hodowców Bydła Simentalskiego. Goście (150 uczestników z 12 krajów Europy) odwiedzili także wystawy zwierząt w Svilajnac, Smederevska Palanka i Velika Plana. Goście kongresu zapoznali się z danymi o hodowli bydła w Serbii i z zabytkami środkowej Serbii.

Serbskie ministerstwo rolnictwa przyjęło nowy program hodowlany na lata 2008?2012, który przewiduje, że do końca tego okresu 20% bydła zostanie objęte kontrolą użytkowości. Ten cel hodowlany dotyczy bydła mięsno-mlecznego i bydła o wysokiej mleczności charakteryzującego się stabilną płodnością, okresem międzywycieleniowym wynoszącym 380 dni, dobrą budową wymion, dobrą mlecznością i dobrym umięśnieniem.

  • 1) Mleczność: 6000 l mleka o zawartości ponad 4% tłuszczu i 3,5% białka,
  • 2) Mięsność: dzienny przyrost masy ciała opasów powyżej 1300 g, 60% mięsa bardzo dobrej jakości,
  • 3) Pokrój i masa ciała:
    - krowy po pierwszym wycieleniu: wysokość w kłębie 138-145 cm, masa ciała 700-800 kg,
    - buhaje: wysokość w kłębie 145-160 cm, masa ciała 1150-1300 kg, dobre umięśnienie i zdrowotność.

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl