POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

REGIONALNA Wystawa BydŁa Simentalskiego

Rudawka Rymanowska
27-29 sierpnia 2004 r

fotografie udostępnione przez Agencję Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Rzeszowie

 

Organizatorzy:

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Odrzechowa,
Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego
KCHZ O/Lubelski, Przedstawicielstwo w Rzeszowie

Po raz pierwszy w 2004 rokuzorganizowano Regionalną Wystawę Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej jako jedną z atrakcji imprezy plenerowej "Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim. Wystawa zgromadziła najlepszych hodowców bydła simentalskiego, którzy pomimo poważnych problemów, jakie przeżywa sektor rolniczy prezentują efekty swojej pracy hodowlanej. Można było tu zobaczyć nie tylko zwierzęta o wysokiej wydajności mleka, ale również piękne pokrojowo. Wystawa była nie tylko miejscem rywalizacji o tytuł championa, lecz również stwarzała możliwość porównania własnych osiągnięć rolników w pracach hodowlanych w swoich stadach, jak również wymiany doświadczeń zdobytych przez szereg lat. Hodowcy zazwyczaj patrzą fachowym okiem ,porównując poszczególne zwierzęta typując swoich faworytów do nagród. Na tegoroczną Wystawę Bydła Simentalskiego zgłosiło swój udział 22 Wystawców bydła prezentując 38 krów.

 

REGULAMIN OCENY BYDŁA ORAZ NAGRADZANIA HODOWCÓW
NA REGIONALNEJ WYSTAWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ
W DNIACH 27 - 29 SIERPNIA 2004 r.

§ 1

Na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych zwanej dalej 'Wystawą' może być prezentowane bydło pochodzące ze wszystkich sektorów gospodarki rolnej, w tym również przeznaczone na sprzedaż.

§ 2

Eksponowane na Wystawie bydło musi być zdrowe i posiadać aktualne świadectwa zdrowia, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na Wystawie będzie prezentowana stawka buhajków opasowych po krajowych buhajach testowych.

§ 3

§ 4

WYMAGANIA DOPUSZCZENIA DO WYSTAWY I ZASADY OCENY BYDŁA SIMENTALSKIEGO

Na Wystawie może być prezentowane:

L.p.

Rasa

Suma wydajności
kg tłuszczu + kg białka

w I laktacji

W II laktacji

w III laktacji
i dalszych

1.

Simentalska

250

270

310

przyjmując następującą interpretację:

niedostateczna -
słaba -
dostateczna -
dość dobra -
dobra -
bardzo dobra -
doskonała - .

50-64 punkty
65-69 punktów
70-74 punkty
75-79 punktów
80-84 punkty
85-89 punktów
90 i więcej punktów

rasa simentalska (waga cechy)

kaliber 20 %
typ i budowy 15 %
nogi i racice 10 %
wymię 30 %
umięśnienie 25 %

§ 5

WYBÓR CHAMPIONÓW

§ 6

KOMISJA OCENY

I nagrodę przyznaje się wszystkim zwierzętom, które uzyskały 85-100pkt. ---> ocena doskonała i bardzo dobra

II nagrodę przyznaje się wszystkim zwierzętom, które uzyskały 80-84 pkt. ---> ocena dobra

III nagrodę przyznaje się wszystkim zwierzętom, które uzyskały 75-79 pkt. ---> ocena dość dobra

§ 7

Po zakończeniu oceny i wyborze wyróżnionych zwierząt Komisja sporządza i podpisuje protokół, który zawiera:

§ 8

NAGRODY

Hodowcy nagrodzonych zwierząt otrzymują dyplom i nagrodę pieniężną, której wysokość określona zostanie w protokole.

Osoby prawne i fizyczne mogą fundować i wręczać wystawcom bydła nagrody we własnym imieniu, po uzgodnieniu z organizatorem Wystawy.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

SKOROWIDZ WYSTAWCÓW

I GRUPA - KROWY PIERWIASTKI

WYSTAWCA

ADRES

NUMER
KATALOGOWY

Skorupa Jan

Hoszów 36

1

Jakubowski Zdzisław Nadolany 100
2
ZD. I Z Sp. z o.o. Odrzechowa
3
ZD.I.Z Sp. z o.o. Gosp. Pastwiska
4
HZBSim. Sp. z o.o Pakoszówka
5
Prorok Władysław Trześniów 29
6
Władyka Ryszard Wzdów 206
7
R.S.P Wisłoczek
8
HZBSim. Spółka z o.o Pakoszówka
9 R
ZD.I.Z Spółka z o.o Gosp. Pastwiska
10 R

 

II GRUPA -KROWY w II laktacji

WYSTAWCA

ADRES

NUMER
KATALOGOWY

Żarow Krystyna

Bandrów 51

11

Gac Zbigniew

Nadolany-Wygnanka

12

Jakubowski Zdzisław

Nadolany 100

13

Czapla Stanisław

Nagórzany 33

14

ZD. I Z Sp. z o.o.

Odrzechowa

15

ZD. I.Z. Sp. z o.o.o

Gosp. Pastwiska

16

H.Z.B.Sim. Sp. z o.o.

Pakoszówka

17

Folwarczny Władysław

Puławy 12

18

ZD.I.Z. Sp. z o.o.

Odrzechowa

19 R

ZD.I.Z. Sp. z o.o.

Gosp. Pastwiska

20 R

H.Z.B.Sim. Sp. z o.o.

Pakoszówka

21 R, 22 R

 

III GRUPA - KROWY w III laktacji

WYSTAWCA

ADRES

NUMER
KATALOGOWY

Żarow Krystyna Bandrów 51
23
Chowaniec Tadeusz Długie 22
24
Buczek Marian Nowosielce 199
25
ZD IZ Sp. z o.o. Odrzechowa
26
HZBSim. Sp. z o.o. Pakoszówka
27
Tylka Jan Tokarnia 32
28
Langos Janina Wróblik Królewski 7
29
Nóżka Piotr Żłobek 23
30
ZD IZ Sp. z o.o. Odrzechowa
31 R
HZBSim. Sp. z o.o. Pakoszówka
32 R
Nóżka Piotr Żłobek 23
33 R
ZD IZ Sp. z o.o. Gosp. Pastwiska
34 R
Folwarczny Władysław Puławy 12
35 R

 

IV GRUPA -KROWY w IV laktacji

WYSTAWCA

ADRES

NUMER
KATALOGOWY

Żarow Krystyna

Bandrów 51

36

Knurek Łukasz

Besko ul Ogrodowa 8

37

Dutka Maria

Jałowe 19 A

38

Czapla Stanisław

Nagórzany 33

39

ZD.IŻ. Sp. z o.o.

Odrzechowa

40

HZBSim. Sp. z o.o.

Pakoszówka

41

R.S.P.

Puławy

42

Władyka Ryszard

Wzdów 206

43

HZBSim. Sp. z o.o.

Pakoszówka

44 R,45 R

 

V GRUPA - (KROWY w V i dalszej laktacji)

WYSTAWCA

ADRES

NUMER
KATALOGOWY

Skorupa Jan

Hoszów 36

46

Jakubowski Zdzisław

Nadolany 100

47

ZD.I.Z. Spółka z o.o.

Odrzechowa

48

HZBSim. Sp. z o.o.

Pakoszówka

49,50

Folwarczny Władysław

Puławy 12

51

Śmietana Romuald

Wzdów 256

52

Sagan Tomasz

Wróblik Szl. 8

53

Skorupa Jan

Hoszów 36

54 R

Jakubowski Zdzisław

Nadolany 100

55 R

Folwarczny Władysław

Puławy 12

56 R

HZBSim. Sp. z o.o.

Pakoszówka

57 R,58 R

 

 

 

WYNIKI:

W Regionalnej Wystawie Bydła Simentalskiego ogółem oceniono 38 sztuk.

w I grupie - krowy pierwiastki wśród 7 sztuk championką została Bianka-6 (nr kat 10R) własności ZD IZ Odrzechowa

Nr kat. 10 R

Rasa: SM 100%

Nazwa: B I A N K A 6

Nr rej . PL 005001-33971-5 G

Data ur. 2001.04.11

Hodowca: Z.D.DOŚ.INS.ZOOT. Spółka z.o.o. Gosp. Pastwiska

Właściciel:; Z.D.DOŚ.INS.ZOOT. Spółka z.o.o. Gosp. Pastwiska

M. BIANKA 5 5001-33777-3 RWW

O. PARTNER 5041-64108-3 G

MM. BIANKA 1 5001-33701-8 RWŻ

MO. LUNA 0037-48864-5 G

OM. PASTA 0609-00055-4 obca

OO. POSTNER 0609-00505-9 obca

II L.Wyd.max(Matki.)-01- 305 - 6741 kg ml, 318 kg tł, 4,72 % tł, 227 kg bł, 3,37% bł

 

w II grupie - krowy w drugiej laktacji wśród 8 sztuk championką została Sójka-2 (nr kat 19R) własności ZD IZ Odrzechowa

Nr kat. 19 R

Rasa: SM 100%

Nazwa: S Ó J K A 2

Nr rej . PL 005001-33829-9 WST

Data ur. 1999.02.26

Hodowca: Z.D. INSTYTUTU ZOOT.SPÓŁKA z o.o ODRZECHOWA

Właściciel: Z.D. INSTUTU ZOOT.SPÓŁKA z o.o ODRZECHOWA

M . SÓJKA 1 0037-58718-0 W/RWW

O . POSTNER 0609-00505-9 obca

MM . SÓJKA 0037-57888-0 -

MO . GUNDI 7303673 obca

OM . GABARYT 0602-23705-3 G

OO. POSTILLION DE-20464 obca

II L.Wyd. max03(własna.) 305 -6831 kg ml, 267 kg tł, 3,91 % tł, 238 kg bł, 3,48 % bł

 

w III grupie - krowy w trzeciej laktacji wśród 8 sztuk championką została Kolumbia-6 (nr kat. 31R) własnosci ZD IZ Odrzechowa

Nr kat. 31 R

Rasa: SM 100%

Nazwa: K O L U M B I A 6

Nr rej . PL 005001-34003-2 W

Data ur . 1999.04.03

Hodowca: Z-D.DOŚ.INS.ZOOT.SP. ODRZECHOWA

Właściciel: Z-D.DOŚ.INS.ZOOT.SP. ODRZECHOWA

M . KOLUMBIA 1 5001-12791-6 RWŻ

O . HEXON 0609-00155-8 obca

MM . KOLUMBIA 0037-55598-9 -

MO. GRETEL H-9796805 obca

OM . MRUK 0601-80485-3 G

OO. HEXER 0609-00135-8 obca

II L.max(Własna)03-305-4838 kg ml, 215 kg tł, 4,45 % tł, 170 kg bł, 3,52 % bł

 

w IV grupie - krowy w IV laktacji wśród 7 sztuk championką została Leni (nr kat 44R) pana Macieja Uznańskiego z Pakoszówki

Nr kat. 44 R

Rasa: SIM 100%

Nazwa: LENI ET

Nr rej .PL005001-34162-6 RWW

Data ur . 1998.02.12

Hodowca: HZBSim. SPÓŁKA z o.o. PAKOSZÓWKA

Właściciel: UZNAŃSKI MACIEJ - HZBSim. SPÓŁKA z o.o. PAKOSZÓWKA

M . LENI 3 0037-56456-4 RWW

O . POSTNER 0609-00505-9 obca

MM . LENI 0037-53694-3 RWW

MO. GUNDI 7303673 obca

OM . LOS 0604-87795-4 G

OO. POSTILLION DE-20464 obca

I Lmax (własna) 00-305-5176 kg ml, 212 kg tł, 4,10 % tł, 172 kg bł, 3,33% bł

 

w V grupie - krowy w V i dalszej laktacji wśród 8 sztuk championką została Zajda (nr kat. 47) własności pana Zdzisława Jakubowskiego.

Nr kat. 47

Rasa: SM 100%

Nazwa: Z A J D A

Nr rej .PL00 5051-42966-4 G

Data ur. 1998.02.01

Hodowca: JAKUBOWSKI ZDZISŁAW NADOLANY 100

Właściciel: JAKUBOWSKI ZDZISŁAW NADOLANY 100 / HPI /

M . ZACHARA 5001-35970-6 G

O . MINDAJ 0607-00715-0 G

MM . ZORKA 0037-53645-6 G

MO. BUSCHI 0037-31596-5 RWŻ

OM . MORAT 0604-14405-4 G

OO. MORWELL 0609-00045-9 obca

IV Lmax.(własna) 03-305-7607 kg ml, 405 kg tł, 5,33 % tł, 266 kg bł, 3,50 % bł

 

Krowa Zajda uzyskała też tytuł SUPERCHAMPIONA

 

Uroczystości, oficjalne osobistości i wręczanie symbolicznych nagród to 'ludzka' część tego rodzaju imprez.

 

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl