POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

 

VI Krajowa Wystawa BydŁa Simentalskiego

Rudawka Rymanowska
28-29 sierpnia 2010 r

 

Wystawa była zorganizowana po raz szósty, a odpowiada za nią Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego.
W wystawie udział wzięło 46 hodowców, w tym również hodowcy z województwa świętokrzyskiego i lubelskiego.
Hodowcy zaprezentowali 58 krów i jałówek oraz 10 cieliczek po buhajach z programu hodowlanego Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem.
Zaszczytem dla organizatorów był fakt, że sędzią głównym był Prezydent Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego - organizacji zrzeszającej ponad 20 krajów europejskiej - Pan Josef Kučera, a jego asystentem był Paweł Kral przedstawiciel czeskiej hodowli bydła.
Zwierzęta oceniane były w sześciu grupach wiekowych. W każdej grupie sędzia wybierał czempiona i wiceczempiona grupy, a spośród czempionów wybierany był super czempion wystawy.

 

Nazwa i numer zwierzęcia

Tytuł

Wystawca

nr kat

Jałowice 12-18 m-cy, oceniano 14 sztuk

Halinka PL005192552469

Czempion

Ryszard Wojtuch, Stary Lubliniec

Moda PL0052045212769

Wiceczempion

Sylwester Prugar, Trześniów

Jałowice cielne, oceniano 16 sztuk

Chałwa PL0051723131259

Czempion

Grzegorz Władyka, Wzdów

Lola PL 0052161237109

Wiceczempion

Bronisław Dziaduch, Maćkowice

18
Krowy pierwiastki, oceniano 23 sztuki

Wrona 4 PL005139800941

Czempion

ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

Alga PL005215340507

Wiceczempion

Jerzey Mroczek, Nowotaniec

Krowy w II laktacji, oceniano 12sztuk

Sama PL0051417625729

Czempion

'Agromarina' Sp. z o.o., Kulczyn, lubelskie

Hesia PL0051535198509

Wiceczempion

Józef Międlarz, Hostynne

Krowy w III do V laktacji, oceniano 18 sztuk

Kejt PL005041240408

Czempion

Jan Wrona, Brzegi Dolne

Jadzia PL005096117175

Wiceczempion

Zbigniew Gaca, Nadolany

Krowy w VI i starszej laktacji

Bauxi PL0050117282719

Czempion

Jerzy Stączek, Jaćmierz

Kolumbia 6 PL005001340032 Wiceczempion ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

 

Z sześciu czempionek superczempionem wystawy sędzia Pan Josef Kučera wybrał krowę Wrona 4 hodowli i własności Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. Krowa ta urodziła się 25.12.2006 r., matką jest Wrona 1 a ojcem Remik również hodowli Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. Za I laktację krowa dała 5490 kg mleka, o zawartości tłuszczu 4,14 i białka 3,32. Krowa ta oprócz cech mlecznych posiada bardzo dobre cechy mięsne i prezentuje kombinowany typ użytkowy.

SUPERCZEMPION V Krajowej Wystawy Bydła Simentalskiego Rudawka 2010

krowa WRONA 4 PL005139800941

właściciel i hodowca: IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

 

Kilka zdjęć z serwisu FOTOPHOTO.PL. >więcej zdjęć>>

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl