POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

XV Regionalna Wystawa ZwierzĄt Hodowlanych

BoguchwaŁa
29-30 czerwca 2013

zorganizowana na terenach wystawowych Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w ramach "Dni Otwartych Drzwi".

 

Organizator:

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,

Współorganizatorzy

Komisarz Wystawy

Stanisław Kawa

Przewodniczący komisji oceny zwierząt

prof. dr hab. Maria Ruda

 

Komentarz do wystawy i zdjęcia Prof. Jan Trela

Znacząca liczba zwierząt pochodziła z gospodarstw indywidualnych, a także z dwóch gospodarstw wielkostadnych - Zakłady Doświadczalne Instytutu Zootechniki - PIB w Krakowie, Sp. z o.o. w Chorzelowie i Odrzechowej. Średnia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego uczestniczącego w Wystawie prowadząca hodowlę bydła mlecznego wynosi 38 ha (przy rozpiętości 6 ha do 150 ha) przy stanie krów pod oceną średnio 20 sztuk (od 3 do 59 krów) i średniej wydajności krowy w gospodarstwie na poziomie 6 224 kg mleka.

Gospodarstwa indywidualne prowadzą swoją działalność na wysokim poziomie w różnych warunkach środowiskowych oraz na bardzo zróżnicowanej powierzchni i klasie gleby. Natomiast dwa duże Zakłady Doświadczalne zajmują się produkcją rolną i zwierzęcą oraz realizują swoje zadania statutowe w zakresie badań naukowych i wdrożeniowych.

W Zakładzie Doświadczalnym IZ-PIB w Krakowie Sp. z o.o. w Chorzelowie są realizowane badania statutowe i produkcyjne. Zakład gospodaruje na 660 ha użytków rolnych, na których głównie prowadzi produkcję rolną , która zaspokaja paszę na potrzeby zwierząt. Zakład posiada ponad 500 sztuk bydła w tym oborę krów mlecznych phf w ilości około 260 krów oraz oborę rezerwy genetycznej bydła polskiego czarno-białego w ilości do 30 sztuk, a także młodzież żeńską ok. 240 sztuk. Wydajność mleczna na fermie za ostatnie 12 miesięcy (z kontroli użytkowości mlecznej z 4.07. 2013 roku) wynosi: 260 sztuk - 9 539 kg mleka - 4,10% tłuszczu - 3,38% białka.

Stado krów jest pod kontrolą użytkowości mlecznej od 50 lat. Obecna obora ma 35 lat i jest ciągle modernizowana, wolnostanowiskowa, z nową od 2 lat halą udojową na 20 sztuk.

Mając duży i dobry zespół współpracowników w różnych działach naukowych, gospodarczych i administracji Zakład jest dobrze zarządzany przez Prezesa Spółki dr Jerzego Fijała. Zakład Doświadczalny Chorzelów uczestniczy w realizacji doskonalenia użytkowości zwierząt gospodarskich w kraju, zdobywając także na Wystawach Regionalnych i Krajowych wyróżnienia i czołowe miejsca w prezentowanych zwierzętach.

Drugim Zakładem, który uczestniczy ze swoimi zwierzętami w Wystawach Krajowych i Regionalnych (bydło, konie, kozy) jest Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki -PIB Odrzechowa Spółka z o.o. Zakład prowadzi swoją działalność gospodarczą i naukową na obszarze 1550 ha użytków rolnych (w tym 1200 ha użytków zielonych), a najistotniejszym kierunkiem jest hodowla bydła rasy simentalskiej w sumie około 1100 sztuk fizycznych. Bydło rasy simentalskiej znajduje się w 2-ch oborach:

- Pastwiska - gdzie utrzymywana jest obora na 110 krów w systemie uwięziowym, odchów cieląt do wieku 6 miesięcy z możliwością prowadzenia różnych doświadczeń z zakresu odchowu i żywienia cieląt oraz odchów jałowizny do okresu cielności. Także tutaj odchowywane są buhaje do oceny mięsnej buhajów ojców następnego pokolenia na podstawie wydajności opasowej i rzeźnej potomstwa. Wydajność krów w tej oborze za ostatnie 12 miesięcy (wg kontroli użytkowej mlecznej z 13 czerwca 2013 roku) wynosi dla 106 sztuk - 6 163 kg mleka - 3,97% tłuszczu - 3,42% białka. Natomiast w oborze Odrzechowa użytkowane jest stado krów rasy simentalskiej w ilości około 275 sztuk o średniej wydajności (wg kontroli użytkowości mlecznej z 13 czerwca 2013 rok) za ostatnie 12 miesięcy dla 276 sztuk - 5 698 kg mleka - 4,12% tłuszczu - 3,54% białka. W Zakładzie są jeszcze 2 stada: jedno rasy simentalskiej w typie "mięsnym" z kontrolą użytkowości mlecznej w ilości około 80 krów oraz drugie rasy Hereford w ilości 100 sztuk fizycznych. Zespołem Zootechnicznym w Dziale Bydła kieruje inż. Aleksander Miejski (główny hodowca). Konsultantem jest Pan prof. Jan Trela. Oprócz bydła w Zakładzie znajduje się stado koni rasy huculskiej - około 100 sztuk (w tym 44 klacze) objęte programem ochrony rezerwy genetycznej. W ostatnich latach udało się odtworzyć stado kóz rasy karpackiej, które liczy około 60 sztuk. Ważną gałęzią produkcyjną w Zakładzie jest produkcja pasz gospodarskich na potrzeby tej dużej ilości zwierząt.

Spółką od wielu lat kieruje wielki miłośnik bydła simentalskiego i koni huculskich dr inż. Władysław Brejta.

 

Ocena bydła

Na placu wystawowym przedstawiono do oceny 36 sztuk bydła ras mlecznych z 26 gospodarstw chłopskich oraz dwóch Zakładów Doświadczalnych. Komisja w składzie panowie Grzegorz Przyjemski, Jerzy Jakubiec dokonała oceny:

Wyniki oceny zwierząt wykazały bardzo dobre przygotowanie ich do prezentacji - wszystkie zwierzęta uzyskały I nagrodę spełniając ustalone regulaminem kryteria, zaś ładniejsze i najładniejsze z nich otrzymały tytuł wice czempiona i czempiona, a najładniejsza sztuka super czempiona.

Wyniki oceny

W grupie jałówek cielnych czempionem została jałówka Kinga z hodowli Barbary Kasprzyk z Maćkowic, zaś wice czempionem jałówka Kalina z gospodarstwa Jerzego Misia z Łukawiec. Wśród krów pierwiastek rasy phf odm. cb została krowa Kodyga z obory ZD IZ- PIB Chorzelów, wice czempionem krowa Perełka z obory Bronisława Dziaducha z Maćkowic. W grupie krów w II laktacji rasy phf odm. cb czempionem została krowa Karena z obory Artura Paśko z Glinika, zaś wice czempionem krowa Elwira z obory ZD IZ- PIB Chorzelów. W III laktacji i wyższej w rasie phf odm. cb czempionem została krowa Salwa z obory ZD IZ- PIB Chorzelów, a wice czempionem krowa Czubatka z obory Andrzeja Wojtonia z Wzdowa. W grupie krów rasy phf odm. czb czempionem została Delta z gospodarstwa Sławomira Bukały ze Szklar, a wice czempionem Malina z gospodarstwa rolnego Andrzeja Kołodzieja ze Starego Lublińca. W rasie krów simentalskich czempionem została Brydzia z gospodarstwa rolnego Krystyny Żarów z Bandrowa Narodowego a wice czempionem Kalina z gospodarstwa rolnego Jerzego Stączka z Jaćmierza. W krowach rasy polskiej czerwonej czempionem została Kubisia z obory Jana Tutki z Cygan. Ostatnia oceniana krowa rasy jersey uzyskała I nagrodę i jako jedyna była przedstawicielką tej rasy na Wystawie.

Wśród zwierząt, które uzyskały czempionaty wybiera się najładniejszą sztukę - Super czempiona, którym została krowa Karena PL005211100211 o numerze katalogowym 29, rasy phf odm. cb urodzona 16.11.2009 roku po matce Klaudi PL005133961839 G i ojcu Laramee -Mor US134170608 o maksymalnej wydajności za 305 dni 8 169 kg mleka - 3,89% tłuszczu - 2,66% białka z obory Artura Paśko z Glinika.

Miłym akcentem na zakończenie oceny bydła prezentacja cieląt przez młodych hodowców na ringu zorganizowanym przez MCB Sp. z o.o. w Krasnym - pokaz prowadziła Pani Prof. Maria Ruda, a młodzi hodowcy otrzymali różne nagrody i upominki.

W drugim dniu Wystawy po Mszy Świętej w Kościele Parafialnym odbył się przemarsz uczestników przy dźwiękach orkiestry na Plac Wystawowy i uroczyste jej otwarcie z udziałem licznych gości, zgromadzonych rolników i publiczności.

Wystawę zaszczycił swą obecnością Pan Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, który wręczał puchar dla Super czempionki z hodowli Artura Paśki.

Wyróżnieni hodowcy zostali nagrodzeni licznymi dyplomami, pucharami i nagrodami rzeczowymi. Wszystkim hodowcom, organizatorom, sponsorom, pracownikom PFHBiPM, PODR oraz licznie zgromadzonej publiczności serdecznie dziękujemy.

Do miłego zobaczenia w roku następnym.

Jan Trela

Teresa Tromska

 

 


Superczempion Wystawy

 

 

Prof Jan Trela

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl