POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

IX Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej

IX Krajowa Wystawa BydŁa Simentalskiego

Rudawka Rymanowska
24-25 sierpnia 2013

organizowana w ramach plenerowej imprezy
XII POŻEGNANIE WAKACJI W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ

pod patronatem

  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Marszałka Województwa Podkarpackiego
  • Wojewody Podkarpackiego

 

Organizatorzy:

 

Zamiast wstępu komentarz Prof. Jan Trela

Tegoroczne Wystawy i Pokazy odbywają się jak zwykle od początku ich trwania na terenie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki -PIB Spółka z o.o. w Odrzechowej - na terenach należących do Fermy Rudawka Rymanowska. Zakładu Doświadczalny Instytutu Zootechniki -PIB Spółka z o.o. w Odrzechowej gospodaruje na około 1 500 ha, utrzymuje stado bydła simentalskiego około 1 100 sztuk (w tym dwa stada krów mlecznych) o wydajności: pierwsze stado 110 sztuk powyżej 6 200 kg mleka, drugie stado 280 sztuk o wydajności powyżej 5 700 kg mleka, oraz stado w typie mięsnym w ilości około 100 sztuk, stado koni huculskich ponad 100 sztuk, kozę karpacką (60 sztuk) a także stado bydła rasy Hereford około 100 sztuk.

Prezentowane zwierzęta w głównej stawce będą pochodzić z tego województwa. Poniżej podajemy osiągnięcia w 2012 roku dla woj. podkarpackiego w poszczególnych rasach.

Województwo podkarpackie użytkuje około 92 tys. sztuk bydła (w tym 68 tys. krów), a podkontrolą użytkowości mlecznej było (grudzień 2012) 6 234 sztuki o wydajności średniej rocznej 5 841 kg mleka, 4,11% tłuszczu i 3,36% białka.

Natomiast dla poszczególnych ras wydajność mleka kształtuje się następująco:

* rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych - pokazywane na równoczesnie organizowanej wystawie zwierząt hodowlanych ras rodzimych.

Hodowcy simentali

 

Na IX Krajową Wystawę Bydła Simentalskiego przyjechali hodowcy z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, łącznie 52 hodowców i 70 sztuk bydła. Bydło oceniane było w siedmiu kategoriach.

 

Komisarz wystawy:

Prof. dr hab Jan Trela

Sędzia:

Peter Stuckler z Austrii.

 

Bydło simentalskie oceniane jest w siedmiu grupach wiekowych. W każdej grupie sędzia wybierzeczempiona i wiceczempiona grupy, a spośród czempionów wybierany będzie super czempion wystawy.

 

 

Szczegółowe wyniki oceny bydła:

Nazwa i numer zwierzęcia

Tytuł

Wystawca

fot

Jałowice 12-15 m-cy

SULEIKA
PL005262324611

Czempion

Stadnina Koni Pępowo jałówka simentalska
ZUKUNFT 
PL005262324666
Wiceczempion Stadnina Koni Pępowo jałowka simentalska
GULA 
PL005233857643
II Wiceczempion

G.R. Czapla Genowefa, Nagórzany

Jałówka simentalska

Jałowice 16-19 m-cy

MELI 
PL005251095409
Czempion Sokołowski Kazimierz, Jabłonka jałówka simentalska
MALWA 
PL005307286133
Wiceczempion ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

Krowa simentalska Malwa

LENZI 
PL005259559699

II Wiceczempion

Więcław Zenon, Arcelin

nr. kat. 40

Jałowice cielne

LOARA PL005266592443 Czempion G.R.Łukaszczyk Bronisław, Płonna Krowa simentalska
LIWIA PL005263315601 Wiceczempion Międlarz Józef, Hostynne Krowa simentalsk

SABRINA PL005319755931

II Wiceczempion

G.R. Wolanin Zbigniew, Wolica

Krowa simentalsk

Krowy pierwiastki

OTYLIA PL005238234142 Czempion Czubski Janusz, Wróblik Szlachecki Krowa simentalsk
ZABKA PL005305487570 Wiceczempion G.R. SUSKA Joanna, Boduszów Krowa simentalsk

MISIA PL005275308004

II Wiceczempion

G.R. Gierlicki

nr, kat. 57

Krowy w II laktacji

ŁANIA PL005199989129 Czempion G.R. Prorok Władysław, Jasionów Krowa simentalsk
BRYZA 1 PL005141781306 Wiceczempion ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. Krowa simentalsk
LIZA 1 PL005271745384

II Wiceczempion

Zglinicki Paweł, Zdunówek

Krowa simentalska Liza1

Krowy w III do V laktacji

CZARA PL005165264564 Czempion Małkowska Michalina, Besko Krowa simentalsk
KANIA PL005208033027 Wiceczempion Wrona Jan, Brzegi

nr.kat.123

MARA 1 PL00517...

II Wiceczempion

Zglinicki Paweł, Zdunówek
nr. kat. 124

Krowy w VI i starszej laktacji

BRYDZIA PL005096191984 Czempion G.R. Zarów Krystyna, Badziów N. Krowa simentalsk
PETRA 3 PL005096218292 Wiceczempion G.R.H. Bryś Paweł, Korczyna Krowa simentalsk

ŚLICZNOTKA PL005095989971

II Wiceczempion

G.R. Wais Andrzej, Klimkówka

Krowa simentalsk

 

SUPERCZEMPION

IX Krajowej Wystawy BydŁa Simentalskiego Rudawka 2013

ŁANIA PL005199989129

SUPERCZEMPION ŁANIA ŁANIA PL005199989129

wŁaŚciciel i hodowca:  G.R. Prorok WładysŁaw, JasionÓw

 

 

Mini galerie z wystawy dostępne są na stronach Pożegnania Wkacji z Koniem Huculskim >>>>>>

 

 

 

Więcej szczegółów o imprezie Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim na stronie www.odrzechowa.izoo.krakow.pl

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl