RASA MONTBÉLIARDE WE FRANCJI

Rasa Montbéliarde jest obecnie drugą pod względem znaczenia rasą mleczną we Francji. Wobec zmniejszającej się populacji krów mlecznych (-85 954 krów objętych kontrolą mleczności w 2007 roku), rasa Montbéliarde utrzymuje się na stałym poziomie, zwiększając całkowity udział we francuskim rynku. Wzrost ten wynosi ok. 5%, a w niektórych rejonach, zdominowanych przez rasę holsztyńską, nawet 10%.

Populacja

W dniu 1 stycznia 2007 rasa Montbéliarde liczyła we Francji 158 000 samców, 585 000 jałówek i 685000 krów. 382 965 krów w 15 309 gospodarstwach mlecznych objętych jest kontrolą mleczności prowadzoną przez odpowiednią do tego francuską organizację. Liczby te systematycznie rosną.

Średnia produkcyjność rasy:

Populacja wpisana do ksiąg hodowlanych

Księga stadna obejmuje zwierzęta 5000 hodowców. Zrzeszeniem kierują hodowcy, ośrodki selekcyjne, ośrodki sztucznej inseminacji, zrzeszenia kontroli użytkowości, lokalne stowarzyszenia i stowarzyszenia promujące produkty mleczne i mięsne.

Wyżej wymienionych 5000 hodowców reprezentuje 189 500 krów, co daje na stado średnio około 38 krów o następującej produkcyjności:

Doskonalenie genetyczne

Z 588 000 inseminowanych krów rasy Montbéliarde 25% stanowią odmiany mięsne, które jako buhaje opasowe trafiają do wyspecjalizowanych gospodarstw. Dwa ośrodki selekcyjne (Umoteżt i Jura-Bétail) zajmują się selekcją rasy zgodnie z celami hodowlanymi określonymi przez O.S. Montbéliarde.

Rocznie testuje się potomstwo 160 buhajków:

 • - 100% kontrolowanych jest pod kątem tempa wzrostu i budowy ciała w stacjach kontroli użytkowości;
 • - 100% kontrolowanych jest pod kątem zdolności do produkcji nasienia;
 • - Zwierzęta pochodzące ze znanych rodzin selekcjonowane są przy pomocy markerów genetycznych. Obydwa ośrodki selekcyjne wiele inwestują w ten kierunek badawczy;
 • - Nasienie wysyłane jest losowo, zgodnie z rygorystycznym protokołem. Średnio 80 córek objętych jest kontrolą mleczności w 76 różnych stadach i opisywanych morfologicznie przez 45 różnych techników za pomocą metody liniowej.

Oceniane są następujące cechy: produkcja mleka, jakość mleka, morfologia, wartość mięsna, odporność na mastitis, płodność, długowieczność, łatwość wycieleń i temperament.

Cele hodowlane ujęte są w indeksie, na który składają się:

 • ISU = 50,0% cechy mleczne (ilość białka, w szczególności jego poziom),
 • 12,5% długowieczność,
 • 12,5% płodność,
 • 12,5% oporność na mastitis,
 • 12,5% cechy morfologiczne i wartość mięsna.

Nadchodzące wydarzenia:

 • - 9-12 września 2008 - Wystawa SPACE w Rennes,
 • - 2-4 października 2008 - Wystawa Sommets de l'élevage w Cournon,
 • - 7 stycznia 2009 - Pokaz testowanego potomstwa JURA-BETAIL,
 • - 3 lutego 2009 - Pokaz testowanego potomstwa UMOTEST,
 • - 22 lutego 2009 - Wystawa Montbeliarde w Paryżu,
 • - kwiecień 2009 - Konkurs Eurogénétique w Epinal,
 • - maj 2009 - Wystawa Montbéliarde Prestige w Besançon.

Eksport

Rocznie 400 000 dawek nasienia eksportowanych jest na cały świat. Zajmuje się tym głównie eksportowa firma genetyczna (COOPEX Montbéliarde) wyspecjalizowana w rasie Montbéliarde (nasienie, zarodki i jałówki).

Według badań przeprowadzonych w USA i Holandii rasa Montbéliarde osiąga bardzo dobre wyniki w porównaniu do rasy holsztyńskiej.

 

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl